Bài giảng Chính tả 2 – Tập chép bài: Bác sĩ Sói

Bài giảng Chính tả 2 – Tập chép bài: Bác sĩ Sói

Bài giảng Chính tả 2 - Tập chép bài: Bác sĩ SóiMuốn ăn thịt ngựa chiến, Sói giả làm bác sĩ, đến gần ngựa chiến, bảo Có bệnh, ta chữa giúp cho. ngựa chiến biết mưu của Sói, vờ nhờ Sói khám giúp chân sau. Sói định cắn vào chân cho Con Ngữa hết chạy, nhưng Con Ngữa đã kịp thời tung vó, đá cho Sói một cú trời giáng .Câu nói của Sói nói với Con Ngữa được đặt trong dấu gì ?

Trong bài còn có các dấu câu nào nữa?

Bạn đang xem tài liệu “Bài giảng Chính tả 2 – Tập chép bài: Bác sĩ Sói”, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Thứ hai ngày 20 tháng 04 năm 2020Chính tả (Tập chép)Bác sĩ Sói Con hãy cho biết, đoạn văn kể lại chuyện gì? Sói đóng giả làm bác sĩ để lừa Ngựa, Ngựa bình tĩnh đối phó với Sói. Sói bị Ngựa đá cho một cú trời giáng. Muốn ăn thịt Ngựa, Sói giả làm bác sĩ, đến gần Ngựa, bảo: ‘‘Có bệnh, ta chữa giúp cho.’’ Ngựa biết mưu của Sói, vờ nhờ Sói khám giúp chân sau. Sói định cắn vào chân cho Ngựa hết chạy, nhưng Ngựa đã kịp thời tung vó, đá cho Sói một cú trời giáng.Thứ hai ngày 20 tháng 04 năm 2020Chính tả (Tập chép)Bác sĩ Sói Đoạn văn gồm mấy câu?Đoạn văn gồm 3 câuTrong đoạn văn những chữ nào phải viết hoa? Muốn ăn thịt Ngựa, Sói giả làm bác sĩ, đến gần Ngựa, bảo: ‘‘Có bệnh, ta chữa giúp cho.’’ Ngựa biết mưu của Sói, vờ nhờ Sói khám giúp chân sau. Sói định cắn vào chân cho Ngựa hết chạy, nhưng Ngựa đã kịp thời tung vó, đá cho Sói một cú trời giáng.Viết hoa tên riêng của Sói, Ngựa và các chữ đầu câu.Thứ hai ngày 20 tháng 04 năm 2020Chính tả (Tập viết)Bác sĩ Sói :""Con hãy tìm câu nói của Sói ? Câu nói của Sói nói với Ngựa được đặt trong dấu gì? Muốn ăn thịt Ngựa, Sói giả làm bác sĩ, đến gần Ngựa, bảo Có bệnh, ta chữa giúp cho. Ngựa biết mưu của Sói, vờ nhờ Sói khám giúp chân sau. Sói định cắn vào chân cho Ngựa hết chạy, nhưng Ngựa đã kịp thời tung vó, đá cho Sói một cú trời giáng.Trong bài còn có các dấu câu nào nữa? Dấu hai chấm Dấu chấm Dấu chấm ..Dấu chấm .Dấu phẩyDấu phẩy Dấu chấm Dấu chấm Dấu chấm Dấu phẩy ,,,,,,Thứ hai ngày 20 tháng 04 năm 2020Chính tả (Tập chép)Bác sĩ Sói Muốn ăn thịt Ngựa, Sói giả làm bác sĩ, đến gần Ngựa, bảo: ‘‘Có bệnh, ta chữa giúp cho.’’ Ngựa biết mưu của Sói, vờ nhờ Sói khám giúp chân sau. Sói định cắn vào chân cho Ngựa hết chạy, nhưng Ngựa đã kịp thời tung vó, đá cho Sói một cú trời giáng.Chú ý các từ ngữ sau:Thứ hai ngày 20 tháng 04 năm 2020Chính tả (Tập chép)Bác sĩ Sói Muốn ăn thịt Ngựa, Sói giả làm bác sĩ, đến gần Ngựa, bảo: ‘‘Có bệnh, ta chữa giúp cho.’’ Ngựa biết mưu của Sói, vờ nhờ Sói khám giúp chân sau. Sói định cắn vào chân cho Ngựa hết chạy, nhưng Ngựa đã kịp thời tung vó, đá cho Sói một cú trời giáng.Thứ hai ngày 20 tháng 04 năm 2020Chính tả (Tập chép)Bác sĩ Sói Bài tập 2: Chọn từ trong dấu ngoặc đơn điền vào chỗ trống?a) - ( lối, nối): ..... liền, ..... đi - ( lửa, nửa): ngọn ...., một ....nốilối lửanửab) - ( ước, ướt): .... mong, khăn .....  - ( lược, lượt): lần ...., cái .....ướcướtlượtlượcThứ hai ngày 20 tháng 04 năm 2020Chính tả (Tập chép)Bác sĩ Sói Bài tập 2: Chọn từ trong dấu ngoặc đơn điền vào chỗ trống?Thứ ba ngày hai tháng 4 năm 2020Chính tả (Tập chép)Bác sĩ Sói a) Các từ chứa tiếng bắt đầu là l hoặc n :Bài tập 3: Tìm các từ- lá cây, lành lặn, lung lay, la hét, làng quê...b) Các tiếng có vần ước hoặc ướt :- ước mơ, trầy xước, bắt chước, cái lược ...- nam nữ, nàng tiên, nâng niu, nảy lộc...- ướt áo, lướt ván, thướt tha, trượt ngã ...Thứ hai ngày 20 tháng 4 năm 2020Chính tả (Tập viết)Bác sĩ Sói Muốn ăn thịt Ngựa, Sói giả làm bác sĩ, đến gần Ngựa, bảo: ‘‘Có bệnh, ta chữa giúp cho.’’ Ngựa biết mưu của Sói, vờ nhờ Sói khám giúp chân sau. Sói định cắn vào chân cho Ngựa hết chạy, nhưng Ngựa đã kịp thời tung vó, đá cho Sói một cú trời giáng.

Tài liệu đính kèm :

  • pptbai_giang_chinh_ta_2_tap_chep_bai_bac_si_soi. ppt