HỌC PHÁP | ĐẠI PHÁP CỨU ĐỘ CHÚNG SINH ĐÃ ĐẾN CÕI NGƯỜI…

Chuyển Pháp Luân

Lý Hồng Chí

(Bản hiệu chỉnh tháng 4-2010)

 

Luận Ngữ

Bài giảng thứ nhất

1. Chân chính đưa con người lên tầng thứ cao
2. Tầng thứ khác nhau có Pháp của tầng thứ khác nhau
3. Chân Thiện Nhẫn là tiêu chuẩn duy nhất để nhận định người tốt xấu
4. Khí công là văn hoá tiền sử
5. Khí công chính là tu luyện
6. Luyện công vì sao không tăng công
7. Đặc điểm của Pháp Luân Đại Pháp

Bài giảng thứ hai

1. Vấn đề liên quan đến thiên mục
2. Công năng dao thị
3. Công năng túc mệnh thông
4. Không trong ngũ hành, ra ngoài tam giới
5. Vấn đề hữu sở cầu

Bài giảng thứ ba

1. Tôi đối xử với các học viên đều như đệ tử
2. Công pháp Phật gia và Phật giáo
3. Tu luyện phải chuyên nhất
4. Công năng và công lực
5. Phản tu và tá công
6. Phụ thể
7. Ngôn ngữ vũ trụ
8. Sư phụ cấp gì cho học viên
9. Trường năng lượng
10. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp truyền công như thế nào

Bài giảng thứ tư

1. Mất và được
2. Chuyển hoá nghiệp lực
3. Đề cao tâm tính
4. Quán đỉnh
5. Huyền quan thiết vị

Bài giảng thứ năm

1. Đồ hình Pháp Luân
2. Kỳ Môn công pháp
3. Luyện tà pháp
4. Nam nữ song tu
5. Tính mệnh song tu
6. Pháp thân
7. Khai quang
8. Khoa chúc do

Bài giảng thứ sáu

1. Tẩu hoả nhập ma
2. Luyện công chiêu ma
3. Tự tâm sinh ma
4. Chủ ý thức phải mạnh
5. Tâm nhất định phải chính
6. Khí công võ thuật
7. Tâm lý hiển thị

Bài giảng thứ bảy

1. Vấn đề sát sinh
2. Vấn đề ăn thịt
3. Tâm tật đố
4. Vấn đề trị bệnh
5. Trị bệnh ở bệnh viện và trị bệnh bằng khí công

Bài giảng thứ tám

1. Tịch cốc
2. Trộm khí
3. Thu khí
4. Ai luyện công thì đắc công
5. Chu thiên
6. Tâm hoan hỷ
7. Tu khẩu

Bài giảng thứ chín

1. Khí công và thể dục
2. Ý niệm
3. Tâm thanh tịnh
4. Căn cơ
5. Ngộ
6. Người đại căn khí
 

………
… … …Cuốn « Chuyển Pháp Luân » không hoa lệ về văn chương mặt phẳng, thậm chí còn không tương thích với ngữ pháp văn minh. Tuy nhiên, nếu tôi dùng ngữ pháp hiện đại để chỉnh lý cuốn sách Đại Pháp này, thì sẽ Open một yếu tố nghiêm trọng : quy phạm cấu trúc của ngôn từ văn chương tuy chau chuốt, nhưng lại không có nội hàm cao hơn và sâu hơn. Bởi vì dùng từ vựng quy phạm tân tiến là trọn vẹn không cách nào miêu tả được chỉ huy của Đại Pháp tại những tầng thứ khác nhau ở cao hơn và biểu lộ của Pháp tại mỗi từng tầng, cũng như không hề dẫn đến diễn hoá bản thể và công của học viên cùng những loại biến hoá về thực ra trong tôn vinh .
… … …

Lý Hồng Chí
5 tháng Giêng, 1996

 
 
Phụ lục : Tra cứu từ ngữ

Share this:

Thích bài này:

Thích

Đang tải …

Source: Soi cầu 6666
Category: Hàng đẹp