Mơ thấy bạn chết là điềm gì và nên đánh con gì

Mơ thấy bạn chết

Mơ thấy bạn chết chắc chắn là giấc mơ mà không ai muốn gặp. Tuy nhiên nó cũng đang phản ánh về đời sống thực tế của bạn. Vậy cụ thể nó có ý nghĩa gì? Là điềm lành hay điềm xấu? Nên đánh con gì khi gặp giấc mơ này? Tất cả những câu … Read more